Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Prawo ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Kancelaria oferuje następujące czynności:

  • przygotowywanie wzorów umownych, ogólnych warunków ubezpieczeń dotyczących produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, przygotowywanie opinii prawnych w zakresie ubezpieczeń i działalności ubezpieczeniowej,
  • reprezentowanie zakładów ubezpieczeń przed sądami powszechnymi,
  • sporządzanie klientom indywidualnym i instytucjonalnym odwołań od decyzji zakładów ubezpieczeń,
  • analiza zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych,
  • sporządzanie pozwów o odszkodowania, zadośćuczynienia (szkody osobowe, rzeczowe),
  • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu o odszkodowania, zadośćuczynienia,
  • reprezentowanie klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi.