Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Prawo spadkowe

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w postaci porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, pism procesowych oraz innych dokumentów, a także występowania w imieniu swoich Klientów przed sądami i organami administracyjnymi we wszystkich sprawach dotyczących prawa spadkowego w tym w sprawach o:

  • zachowek,
  • dział spadku,
  • wydziedziczenie,
  • odrzucenie spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
  • uznaniu spadkobiercy za niegodnego,
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu,
  • ustanowienie kuratora spadku,
  • uchylenie się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.