Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Prawo obrotu nieruchomościami

Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

  • doradztwo w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
  • dokonujemy analiz stanu prawnego nieruchomości,
  • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania oraz świadczymy pomoc prawną i zastępstwo w toku dochodzenia roszczeń powstałych na etapie realizacji umowy,
  • reprezentujemy oraz negocjujemy podczas transakcji nieruchomościami,
  • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowo administracyjne dotyczące nieruchomości.