Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Prawo egzekucyjne i windykacja należności

Zapewniamy zastępstwo procesowe w trakcie postępowania egzekucyjnego, zarówno przed organem egzekucyjnym jak i w toku postępowania przed sądem.

Ponadto zajmujemy się:

  • zastępstwem procesowym w toku postępowania zabezpieczającego,
  • reprezentacją w toku postępowania klauzulowego,
  • windykacją należności, także na etapie postępowania przedsądowego tj. monity, wezwania do zapłaty, mediacja,
  • stałym monitoringiem działań komorniczych,
  • nadzorem nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji ze składników majątkowych osób zadłużonych,
  • wspomaganiem działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia Wierzyciela,
  • sporządzaniem wniosków egzekucyjnych, min. o egzekucję z nieruchomości, o zajęcia Ksiąg Wieczystych, o opis i oszacowanie nieruchomości.