Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Prawo administracyjne

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem administracyjnym. Oferujemy zastępstwo przed organami samorządowym oraz szeroko rozumianą pomoc publiczną.

Oferujemy reprezentacje przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny czy Samorządowe Kolegia Odwoławcze).

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności dotyczące:

  • prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzania skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
  • wniosków wszczynających postępowania administracyjne,
  • uzyskiwania zezwoleń.