Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria pomaga uzyskiwać:

  • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe),
  • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej,
  • odszkodowania za wypadki przy pracy,
  • odszkodowania z umów ubezpieczeń,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych,
  • odszkodowania z tytułu niewykonania umów.

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.