Logo
Kancelaria adwokacka

dr hab. Arkadiusz Barut

Współpraca

Kancelaria Adwokacka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferuje dogodne warunki finansowe uzależnione od powierzonej sprawy, jej charakteru, skomplikowania i czasochłonności. Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest każdorazowo przed przystąpieniem do zlecenia, co znajduje pełne oparcie w Zbiorze Zasad Etyki i Godności Zawodu i stanowi gwarancję jej niezmienności. Ponadto cenimy sobie skrupulatność i przejrzystość rozliczeń tak, aby zapewnić naszym Klientom pełną transparentność i wiedzę w tym zakresie. Rozumiejąc potrzeby Klientów wynagrodzenie Kancelarii może zostać rozłożone na dogodne do spłacenia raty.

Wynagrodzenie

Koszt jednorazowej porady prawej wynosi 100 zł, a w przypadku podjęcia współpracy z Kancelarią jest wliczany do wynagrodzenia za reprezentację.

Kancelaria oferuje jeden z trzech modeli rozliczeń:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe — to forma rozliczeń, która stosowana jest najczęściej, obejmuje ona jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.
  2. Wynagrodzenie godzinowe — wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę Kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług. W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym.
  3. Wynagrodzenie za sukces (success fee) — ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.
  4. Comiesięczny abonament za wybrany pakiet prawny — uzgodniona z Klientem stała, comiesięczna opłata ustalona na preferencyjnych warunkach. Zawsze dochodzimy do porozumienia z Klientami w kwestii stawek. Czytaj więcej…